Mitä on reiki ja miten sitä voi oppia?

22.04.2021

Mitä reiki oikein on? Mitä hyötyä siitä on? Miten sitä pääsee oppimaan? Mitä jos pelottaa?

Tiedät ehkä jonkun, joka on käynyt reikihoidossa tai reikikurssilla. Tai ehkä kiinnostuksesi on juuri alkanut herätä henkisyyttä ja energioita koskevia asioita kohtaan. Tai ehkä olet käynyt reikihoidossa ja janoat tietoa aiheesta lisää.

Aihe saattaa tuntua sinusta kiehtovalta ja mielenkiintoiselta, vaikka samalla se voi tuntua myös vieraalta ja vähän pelottavaltakin. Syytä pelkoon ei ole.

Tässä kirjoituksessa kerron, mitä reiki on, mitä hyötyä siitä voi olla ja miten sitä pääsee oppimaan.

Reikihoidossa hoitaja kanavoi energiaa käsiensä kautta hoidettavan kokonaisuuden parhaaksi.
Reikihoidossa hoitaja kanavoi energiaa käsiensä kautta hoidettavan kokonaisuuden parhaaksi.

Mitä reiki on? ja mitä se ei ole

Reiki on henkisen kasvun ja luontaisen hyvinvoinnin menetelmä. Sana reiki on japania ja se muodostuu kahdesta osasta: Rei tarkoittaa henkeä, rakkautta ja universaalia. Ki tarkoittaa elämän energiaa. Sana Reiki tarkoittaa siis universaalia elämän energiaa.

Reikihoidossa hoitaja kanavoi käsiensä kautta tätä universaalia elämän energiaa hoidettavan kehon, mielen ja tunteiden avuksi. Taito opitaan reikikursseilla, jotka on jaettu reikiperinteen mukaisesti neljään osaan. Reiki on yksi suosituimmista (ellei jopa suosituin) energiahoitomuodoista. Se on helppo oppia ja käyttää.

Reiki on peräisin Japanista ja on levinnyt kaikkialle maailmaan.

Reiki ei kuulu mihinkään uskomusjärjestelmään tai uskontoon. Se ei ole kultti eikä sitä tehdäkseen tarvita yhteisöä (kuten seurakuntaa tai vastaavaa) tai tiettyä paikkaa (kuten temppeliä, kirkkoa tai pyhättöä).

Reikiin liittyy yksilön kokemus, henkilökohtainen matka ja henkinen kasvu. Se on kuin elinikäinen ystävä, joka auttaa pysymään tasapainossa. Reiki ei ole siis pelkästään energiahoitomuoto. Se on apuväline henkisen kasvun polulla ja siksi myös niin henkilökohtainen asia monelle.

Mihin reiki vaikuttaa?

Reikiperinteessä ihminen nähdään fyysistä kehoa laajempana kokonaisuutena. Ihmisen kehon ympärillä on energiakeho, jonka kautta myös reikihoito tapahtuu. Kehossa ja sitä ympäröivässä energiakehossa elävät tunteet, kokemukset ja ajatukset. Kaikki tämä on energiaa, kuten ympäröivä todellisuuskin (niin näkyvä kuin näkymätön). Kaiken keskiössä on sielu, jonka viestejä voidaan kuulla vahvistamalla intuitiota mm. reikin avulla.

Kun ihminen on tasapainossa fyysisesti ja henkisesti, voi hän hyvin. Tätä tasapainoa pyritään edistämään itsensä hoitamisen kautta reikin avulla. En siis koe, että Reikillä siis suoraa paranneta mitään, vaan sen avulla pystymme ylläpitämään ja vahvistamaan luontaista hyvää oloa ja terveyttä.

 • Puhuisin reikihoito-sanan sijaan ehkä ennemminkin "energian tukemisesta" ja "eheytymisestä". Yleistyneenä terminä energiahoito ja reikihoito ovat kuitenkin tutumpia, joten siksi myös itse niitä käytän.

  Moni energiahoitoihin liittyvä suomenkielinen termi on mielestäni hieman huono kuvaamaan sitä, mitä sanoilla yritetään kuvata, mutta tämä on jo täysin oman blogitekstin aihe, joten palaan ehkä siihen myöhemmin. Käyn aihetta läpi myös kursseillani, jolloin reikin harjoittajana sinun on helpompi puhua aiheesta ja ymmärtää sitä, mitä sanoilla tarkoitetaan.
Reikienergia virtaa sinne, minne sitä tarvitaan. Reikihoitoa voi tehdä itselle ja muille.
Reikienergia virtaa sinne, minne sitä tarvitaan. Reikihoitoa voi tehdä itselle ja muille.

Mitä hyötyä reikistä voi olla?

Reikihoito auttaa aina siihen asiaan, mihin hoidettava sitä eniten kaipaa. Meidän ei tarvitse tietoisella mielellämme ohjata reikiä, vaan se suuntautuu juuri sinne, minne keho, mieli ja tunteet sitä tasapainon tilan löytääkseen tarvitsee avuksi.

Kuvailisin reikiä sanoilla lempeä, kirkastava ja tähän hetkeen tuova. Oma kokemukseni on, että reikihoidon aikana sekä kehon, mielen ja tunteiden tasolla olo rauhoittuu.

 Reiki alentaa jo lyhyessäkin hetkessä stressitasoani. Hoito saattaa nostaan minussa niitä tunteita ja ajatuksia pintaan, joita tässä hetkessä on hyvä kohdata. Näin hoito on usein minulle puhdistava kokemus.

Läsnäolon kautta intuitio ja näköala kirkastuvat. Näen selkeämmin sen, mitä on nyt ja mitä toivoisin tapahtuvan. Kuulen myös paremmin sen, mitä oma sisimpäni (sielu) viestii. Reiki on auttanut minua oivaltamaan, tekemään vaikeitakin päätöksiä tyyneyden ja rauhallisuuden tilasta käsin - rakkaudesta käsin. Sillä sitä reiki on. Rakkautta.

Puhun mielelläni oman kokemukseni kautta, vaikka nämä kokemukseni ovatkin yhteisiä reikiä harjoittaville. Koen silti, että jokainen kokee elämän ylipäänsä omalla tavallaan ja siksi en halua liikaa yleistää reikin (tai ylipäänsä minkään) asian vaikutuksia niin, että ne olisivat kaikille koettavissa samalla tavalla.

Kokemuksia reikistä

Oma reikiopettajani, Sari McGlinn, teki 2000-luvun alussa omien oppilaidensa ja reikihoidoissa käyneiden kokemusten pohjalta kyselytutkimuksen heidän kokemuksistaan. Kyselyyn vastasi 300 reikin käyttäjää. Kyseessä ei siis ollut tieteellisesti tunnustettu tutkimus, mutta tulokset vastaavat hyvin sitä samaa kokemusmaailmaa, mitä sekä oma ja reikioppilaitteni kokemukset vastaavat.

Kyselyyn vastanneiden kokemuksia reikin vaikutuksista:
unenlaatuun, vastutustukykyyn, sisäiseen kasvuun, kivun lievitykseen, elämänasenteeseen, elämän luottamukseen, intuitioon...
(kirja: Sari McGlinn Reiki, luonnollisen parantamisen menetelmä)


Kysyin viimeisimmän Reiki-kurssini käyneiltä kokemuksia. He kuvailivat reikin vaikuttaneen omaan elämäänsä ja oloonsa näin:

❤ Hyvän olon lisääntyminen
❤ Ylivirittyt olo rauhoittuu hetkessä
❤ Itsensä rakastaminen vahvistunut
❤ Itsevarmuuden lisääntyminen
❤ Intuition vahvistuminen ja tunnistaminen
❤ Ykseyden tunnistaminen
❤ Ikävien muistojen armollinen kohtaaminen
❤ Mielen hälinän tunnistaminen ja sen hyväksyminen

"Tää on ehdottomasti ihaninta mitä mulle on tapahtunut
henkisen kasvun saralla pitkään aikaan."

Reiki tuo läsnäolevaksi tähän hetkeen ja tasapainottaa oloa.
Reiki tuo läsnäolevaksi tähän hetkeen ja tasapainottaa oloa.

Tiede ja Reiki

Tieteen keinoin ei vielä ole pystytty mallintamaan sitä mekanismia, mitä reikihoidon aikana tapahtuu. Pahoittelut siis, jos kaipasit konkretiaa!

Energiahoitojen vaikutuksista on tehty tutkimusta ja on pystytty todentamaan esimerkiksi reikin positiivinen vaikutus verenpaineeseen ja stressiin. Suosittelen lukemaan Johanna Blomqvistin kirjan Kvanttifysiikasta energiahoitoihin, jossa hän avaa aihetta tutkijan linssien läpi. Kiehtovaa!

Itselleni reiki ja muutkin energiahoitomenetelmät ovatkin omien ja muiden kokemuksien kautta osoittaneet paikkansa tässä maailmassa, enkä tarvitse tieteen mallinteita niistä hyödyntääkseni omassa elämässäni. Olisi kyllä äärimmäisen mielenkiintoista lukea tutkimus siitä, miten tiede mallintaisi kaiken sen, mitä koen ja teen. Sitä meidän tulee kuitenkin odottaa.


Miten reikiä voi oppia?

Olen huomannut, että monet hakeutuvat reikikurssille henkisen polkunsa alkuvaiheissa. Näin taisin itsekin tehdä. Reiki onkin erinomainen ystävä henkisen kasvun polulla. Se tuo läsnäolevaksi tähän hetkeen, rauhoittaa tietoisen mielen hälinää ja täten myös auttaa kuulemaan oman sielun viestit selkeämmin (oma kokemukseni ja niin monien muidenkin).

Reiki on myös helppo oppia ja omaksua. Siksi se on varmasti yksi suosituimmista energiahoitomuodoista. Kuten kaikessa uuden oppimisessa, myös reikissä pätee sääntö: Opit kurssilla perusteet ja luot pohjan. Loput on kiinni itsestäsi ja tekemisestäsi. Reiki toimii siis, kun sitä tekee. Kaiken keskiössä onkin itsensä hoitaminen ja auttaminen.

Reikin oppimiseen kasvetaan hiljalleen. Harjoitus tekee mestarin. Siksi reikikurssit on reikiperinteessä jaettu neljään osaan. Näin jokainen voi tunnustella, milloin on itse valmis ja halukas oppimaan lisää. Monille peruskurssi antaa jo tarvittavan työkalun loppuelämäksi. Toiset janoavat tietoa ja kokemuksia lisää jo heti ensimmäisen kurssin käytyään.

Ensimmäinen kurssi avaa reikiperinnettä oppijalle. Ensimmäisellä kurssilla opetellaan itsensä hoitaminen. Kurssilla harjoitellaan myös hoitamaan muita, jolloin pääsee heti jakamaan uuden taidon kotona läheistensä kanssa.

Reiki2-kurssilla opetellaan etähoitamisen taito sekä mennään syvemmälle tunteiden hoitamisen maailmaan. Reikissä aktivoidaan käyttäjille eri kurssiasteilla myös symboleita avuksi. Jokaisella symbolilla on oma tehtävä ja ne toimivat portteina ja intentioina niin kehon, tunteiden kuin etänä hoitamisen taidolle.

Kolmas kurssiaste on jaettu kahteen osaan. 3a -kurssilla sukelletaan oman itsensä rakastamiseen ja oman itsensä energian vaalimiseen. 3b-kurssi on opettajuuskurssi, jonka jälkeen valmistuu Reiki Masteriksi eli saa opettaa Reikiä.


Reikikursseilla kuultua mm.:

Nyt mä ymmärrän, mitä rakkaus on!
Reiki on muuttanut mun elämän.
Ihana hattarainen olo tulee, kun tekee reikiä!
Tuli tosi turvallinen ja rakastettu olo tästä kyllä tulee!


Jännittääkö?

Monet ovat kertoneet hieman jännittäneensä reikikurssille tai -hoitoon tullessa. Itsekin koin tuon jännityksen ennen ensimmäistä kurssiani. Syy pelkooni oli 1) uuteen ja tuntemattomaan heittäytyminen 2) huuhaaksi leimautuminen ja 3) myös pelottelut asiasta tietämättömien puheissa.

Uuden edessä on aina jännittävää ja itselle tuntematon saattaa pelottaa. Se on luonnollista meille ihmisille. On hyvä pitää kriittinen ajattelu läsnä kaikessa tekemisessään.

 1. Uusia asioita kannattaa tarkastella aina oman arvomaailman ja tuntemustensa kautta. Intuitio on paras ystäväsi tässä! Kun pitää mielen avoimena ja kokeilee rohkeasti jännityksestä huolimatta, voi kokea jotain uskomatonta, joskus myös jotain, mitä ei voi tieteen avulla selittää. Mihinkään ei pidä kuitenkaan heittäytyä mukaan, jos se ei tunnu hyvältä.

  Omalla kohdallani intuitioni veti niin vahvasti reikin pariin, että päätin toimia pelostani huolimatta. Kiitän itseäni tästä edelleen.

 2. Huuhaa on sana, jotan lööpit rakastavat puhuessaan energiahoidoista ja henkisyydestä. Sanassa onkin yleisesti ottaen hyvin negatiivinen klangi. Kokemukseni oli kuitenkin heti reikin parissa kaikkea muuta kuin negatiivinen. Kokemus oli todella voimakas ja ihana, itseäni avaava. Siksi huuhaa on muodostunut omassa puhekielessä positiiviseksi. Huuhaa ja tviiuu-touhut ovat osa minua. Ne ovat minulle nykyään humoristisia termejä eivätkä enää aiheuta ahdistusta.

  Huomasin myös, että mitä enemmän asiasta puhuin tutuille, sitä helpommaksi se muuttui. Monet, joiden odotin tyrmäävän minut ja tekemiseni täysin, osoittautuivatkin varovaisen kiinnostuneiksi siitä mitä olin oppinut ja saanut kokea. Mitä enemmän asiasta puhuu, sitä nopeammin myös huomaa, kuinka moni on käynyt ainakin reikin peruskurssin. Reikijengi on laaja!

 3. Olin kuullut teininä energiatyöskentelyn vaaroista. Erilaiset kauhukuvat ja pikkukaupunkilegendat spiritismiä pelanneista, kauhuja kohdanneista ja paniikkiin joutuneista teineistä eli uskomuksissani vahvana. Myös oma lähipiirini oli puhunut negatiivissävytteisesti energiahoidoista ja siitä, kuinka vaarallista touhua se on. Kaikki tämä myllersin mielessäni ja aiheutti pelkoa.


  Usein nämä puheet kumpuavat ihmisten omasta pelosta uuden äärellä. He eivät siis tiedä mistä puhuvat. Kun sain ensikosketukseni reikiin, huomasin, ettei syytä pelkoon ole. Vaara olikin sana, joka ei liittynyt tähän touhuun. Kun työskentelee valosta käsin, vaaraa ei ole.


  Kokeile

  Reiki on ensisijaisesti kokemuksellinen juttu, joten sen ymmärtäminen lukemalla tai kuulemalla on haastavaa. Siksi rohkaisen sinua tutustumaan joko tulemalla reikihoitoon (Lue lisää: Vibat energiahoitoa) tai osallistumalla kurssille (Lue lisää: Reiki1)

Reiki ei siis ole mystinen salaseuran juttu, vaan kaikille mahdollinen hyvinvointia edistävä menetelmä. <3

Jos haluat kuulla lisää, laita minulle viestiä, tule kokeilemaan hoitoa tai osallistu kurssille. Lämpimästi tervetuloa reikin pariin!

<3 Aija