Ketkä käyvät energiahoidossa?

02.07.2024

Välillä minulta kysytään, ketkä oikein käyvät energiahoidoissani.

Keitä nämä ihmiset oikein ovat? Mikä heitä yhdistää? Vai yhdistääkö mikään?

Usein mietin, kuinka kiitollinen olen siitä, että saan auttaa niin monista eri taustoista tulevia ihmisiä. Vastaus ei ole siis yksiselitteinen, mutta lopulta selkeä.


Keitä he oikein ovat?

Lähdetään liikkeelle helposta kategorisoinnista, siitä, että noin 90% hoitoasiakkaistani on naisia. Miehet ja muut ovat vähemmistössä, mutta kyllä heitäkin hoidoissani käy. Ja kiva niin!

Ei ole yhtä tiettyä ammattikuntaa tai tiettyä ihmistyyppiä, joka energiahoitoon hakeutuu tai niissä käy. Hoitopedilläni on rentoutunut niin toimitusjohtajia, juristeja, taiteilijoita, sairaanhoitajia, energiahoitajia, esiintyjiä, finanssialan ammattilaisia kuin virkamiehiäkin. Keksi mikä vain ammattinimike - olen luultavasti hoitanut sitä työtä tekevää henkilöä. Ja ei, en sentään presidenttiä….ainakaan vielä.

Osaa hoitoasiakkaistani kiinnostaa henkisen kasvun teemat enemmänkin, toisille se puoli on täysin yhdentekevää. Autan aina mielelläni henkisistä aiheista kiinnostuneita, onhan henkiset teemat myös oma intohimoni.

Hoidan paljon myös muita holistisia hoitoja tekeviä henkilöitä, itseni kaltaisia auttajia ja käyn itsekin heidän hoidettavanaan. On todella tärkeää pitää huolta itsestään, jotta voi auttaa muita.


Haluan auttaa sinua huomaamaan, kuinka hyvältä voitkaan tuntea itsesi sinuna.


Mikä sitten yhdistää näitä ihmisiä?

Usein energiahoidosta haetaan esim. helpotusta stressiin, rentouttavaa ja palauttavaa hetkeä arkiviikkoon, selkeyttä sisäiseen myllerrykseen tai tasapainoa oloon ja eloon. Lue lisää Energiahoidon vaikutukset

Iso osa asiakkaistani elää myös hyvin kiireistä arkea. He haluavat voida hyvin ja ovat löytäneet energiahoidoista yhden keinon oman hyvinvointinsa tukemiseen.

Energiahoidoissa käyviä yhdistää myös kaipaus omana itsenään nähdyksi tulemista. He haluavat tulla hyväksytyksi sellaisena kuin ovat. Olen heitä varten - sinua varten.

Haluan auttaa sinua näkemään myös itsesi hyväksyen ja todellisena upeana itsenäsi. Haluan auttaa sinua voimaan hyvin kokonaisvaltaisesti. Haluan auttaa sinua havaitsemaan, kuinka hyvältä voitkaan tuntea itsesi sinuna. Siksi teen tätä työtä.

Kaikki me olemme oikeastaan samojen haasteiden ja toiveiden äärellä tässä maailmassa, jossa juuri nyt elämme. Se energiahoidossa käyviä, meitä, yhdistää.

Kaipaamme pehmeyttä kovassa maailmassa, hyväksyntää, nähdyksi tulemista, lempeyttä, pehmeää kosketusta, hengähdyshetkeä ja palauttavaa lepoa, hiljentymistä oman itsemme ja toiveidemme äärelle, selkeyttä kaaoksen keskellä ja hyvää oloa. Rauhaa ja tyyneyttä.

Kaipaamme siis paluuta omaan ydinoloomme - omaan ytimeemme, itseemme.

Sitä energiahoito tarjoaa ja siksi sen ääreen palataan aina uudestaan.

Siksi teen sitä mitä teen. Se on merkittävää.


Lämpimästi tervetuloa energiahoitooni!

<3 Aija Sahi

Lue lisää

Energiahoidon vaikutukset
Miksi tulla energiahoitoon?
Ketkä tuleva energiahoitooni ja mistä syystä?
Energiahoito
Mitä energiahoidossa tapahtuu?